COVID-19: INFO + FAQ

Göteborgsgirot 2020 ställs in – vi ses igen 2021!

Vi på Göteborgsgirot hoppas på förståelse för den uppkomna situationen. Vi kommer att löpande uppdatera hemsida och sociala medier med mer information om situationen och om evenemanget 2021. Håll utkik!

Nedan följer en sammanställning av vanligt förekommande frågor (FAQ):

Varför ställer ni in nu?
Vi hade en bra plan för ett uppdaterat genomförande som va framtaget i samråd med Göteborgs Stad och berörda myndigheter. Initialt har vi agerat utifrån våra tillstånd där vi fått ett godkännande på ett genomförande med uppdelade startgrupper. En tolkning gällande startgrupper har generellt drivits vidare av Svenska Cykelförbundet för att skapa ett förtydligande för arrangörer av cykellopp. I samråd med jurister och polisen nationellt har detta lett till lagförtydligandet att aktuell startgrupp måste lämna banan innan nästa startgrupp startar. Det gör det omöjligt för oss att genomföra evenemanget så som planerat.

När är Göteborgsgirot?
Vanligtvis genomförs Göteborgsgirot i maj. På grund av den nuvarande situationen med Covid-19 har Göteborgsgirot 2020 ställts in. För 2021 är preliminärt datum 28-30 maj.

Gäller min redan köpta startplats för det nya datumet?
Samtliga startplatser gäller istället till evenemanget 2021 och det loppet du va anmäld till. Du behöver inte göra något för att bekräfta din plats.

Jag har fått ett presentkort, vad gäller?
Även presentkort köpta till något lopp 2020 berättigar till en startplats för nämnt lopp 2021. Men kom ihåg att dessa enligt villkor måste konverteras senast 16 augusti 2020. Maila oss om du har ett presentkort.

Jag kan inte cykla det nya datumet, vad gäller?
Om du i och med datumflytten inte längre har möjlighet att delta rekommenderar vi att du överlåter eller säljer startplatsen till någon annan. Läs mer om det här.

Får jag min startavgift återbetald?
Den nuvarande situationen omfattas av Göteborgsgirots allmänna anmälningsvillkor och force majeure. Det är alltså något vi som arrangör inte kan påverka. Vi köp av startplats nämner vi att evenemanget kan flyttas om myndighetsbeslut kräver detta eller om ett genomförande skulle betyda hälsorisk för våra deltagare. Det är riktigt tråkigt att behöva hänvisa till dessa texter. I tidigare kommunikation har vi också nämnt att om vi inte kan genomföra evenemanget under 2020 kommer startplatserna att gälla för kommande evenemang.

Vad gör ni med startavgiften?
Att arrangera Göteborgsgirot kräver stora förberedelser. Vi hade vid utbrottet av Covid-19 redan kommit långt i dessa förberedelser och redan betalat för många av de kostnader som är kopplade till evenemanget. Alla insamlade startavgifter har hittills gått till att betala kostnader kopplade till genomförandet av evenemanget. Det betyder att rådande ekonomiska situation är mycket ansträngd. Vi hoppas såklart på förståelse för detta. Göteborgsgirot vill genomföra bästa möjliga cykellopp i och kring Göteborg och främja cykling i samhället. Den ekonomiska målsättningen är att skapa en förtjänst till de arrangerande föreningarna.