Om Göteborgsgirot 140 KM

På grund av Covid-19 har loppet 2020 ställts in. Läs mer här

Göteborgsgirot 140 km är loppet som ger motionären möjlighet att mäta sig mot eliten. Loppet utgår från centrala Göteborg och cyklas på en bana som tar dig genom vackra vyer i och runt staden. Det huvudsakliga underlaget är asfalt och landsväg, men banan innehåller även en kort etapp på hårdpackad grusväg, med inspiration från kontinentens stora lopp. Göteborgsgirot 140 km startar med masterstart vilket innebär att samtliga deltagare startar tillsammans och leds genom de mest centrala delarna av Göteborg i lugnt tempo innan fri fart gäller. Tidtagning börjar utanför stan. Det finns en tävlingsklass för deltagare med tävlingslicens och en motionsklass som är öppen för alla över 17 år.

Göteborgsgirot lanserades som ett sätt att binda samman staden och de deltagande cyklisterna fick uppleva alla stadsdelar. Den ambitionen lever kvar än idag och evenemanget som helhet berör hela staden. Samtliga lopp har start och mål mitt i centrala Göteborg, vilket också reflekterar den centrala roll vi vill att cykeln ska få i samhället. Välkommen att uppleva Göteborg från cykelsadeln!

Startgrupper

Det finns olika startgrupper med olika hastigheter vilket gör att du kan cykla i ett tempo som passar dig. Startgrupp väljer du i samband med köp av startplats. Motionsklass och tävlingsklass kommer att ha skilda startfållor. Deltagare i tävlingsklass får en nummerlapp med texten ”tävlingsklass”.

Masterstart och nettotidtagning

Loppet har en så kallad masterstart vilket betyder att man cyklar lugnt i en samlad grupp den första sträckan. Med tanke på säkerheten startar tidtagningen först utanför centrum. Det betyder att du i lugn och ro kan njuta av vyerna över de centrala delarna av staden.

Här börjar tidtagningen: Start nettotidtagning

Loppet har tidtagning för samtliga klasser men det publiceras ingen resultatlista för motionsklass.

Tävling

För att delta i tävlingsklassen krävs det att du har tävlingslicens samt medlemskap i en godkänd cykelklubb enligt Svenska Cykelförbundets regler. Har du ingen årslicens kan du köpa till en engångslicens vid anmälan (200 kr). Oavsett kräver deltagande i tävlingsklassen att du har tidigare erfarenhet från tävlingscykling i grupp. Tävlingsklassen är separerad från motionsklassen med en löpande avspärrning. För deltagare som håller sig inom avspärrningen är det fri väg från övrig trafik genom löpande avspärrning.

Notera! Bakom sista avspärrningsfordonet är det motionslopp som gäller och trafikregler ska följas därefter. Detta gäller även om du är anmäld i tävlingsklass och blir avhängd.

På grund av rådande tillstånd från myndigheterna måste vi genomföra loppet med en gemensam start för både damer och herrar.

Är du elitcyklist och vill vara med och tävla?
Se mer info i inbjudan och anmälan vi Svenska Cykelförbundets tävlingskalender (Länk kommer inom kort)

Motion

I motionsklassen är det inget krav på tävlingslicens eller medlemskap i cykelklubb. Som deltagare i motionsklassen får du cykla på samma vägar som tävlingsklassen med reservation för de sista kilometrarna som kan skilja något.

Depåer

Loppet har depåstopp med dryck och enklare snacks.

Depåstopp Nummer Distans från start
Säve 1 28,9 km
Angered 2 Ca 55 km
Lerum 3 87,4 km
Sävedalen 4 131,8 km

Säkerhet

Loppet genomförs på en utmärkt bana med ledar-MC, skyltar och flaggvakter i större korsningar och på viktiga platser för att underlätta, men huvudregeln är att det är alltid trafikregler gäller samt respekt för andra människor som vi delar ytan med.

Karta & Banprofil

Bansträckning med reservation för ändringar

Info

 • Datum

  29 maj 2021

 • Starttid

  09:00

 • Start & mål

  Göteborg

 • Klass

  Motion+Tävling

 • Distans

  140km

 • Max antal deltagare

  2000

 • Ålder

  Från 17 år

 • Anmälningsvillkor

 • Regler

  Loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet och genomförs enligt SCF:s tävlingsregler och deltagande sker på egen risk.