Jag har en klubbkod

Kul att du vill stötta din förening!
Du anmäler dig under Köp startplats och när du kommer till fältet ”Värdebevis” fyller du i din klubbs unika klubbkod. Halva startavgiften kommer då att gå till klubben. Tack för att du stöttar din förening och varmt välkommen till Göteborgsgirot!