Nyhet

Just nu pågår förberedelserna för Göteborgsgirot 28-30 maj 2021

Vi har fått rekommendationer från förbund och myndigheter att fortsätta planeringen för vårt evenemang. Nya riktlinjer ska möjliggöra idrottsevenemang utomhus och Vasaloppet i mars blir troligtvis vägledande.

Det är kul att man ser oss arrangörer som en viktig del i att upprätthålla folkhälsan. Cykling ligger rätt i tiden eftersom vi är utomhus, inte har någon närkontakt samt loppdeltagare sprids ut på långa bansträckningar. Det är också naturligt att inte idrotta om man är sjuk, vilket minskar risken för smittspridning.

Vi planerar för ett smittsäkert evenemang. Det kan delvis bli något mer utspridda starter, öppnare etableringar och uppdelade flöden för att undvika trängsel i depåer eller vid nummerlappsutlämningen. Vi har tagit fram en strategi och kommer löpande att implementera och kommunicera den i förhållande till myndigheternas aktuella riktlinjer.
Vill du veta mer om hur evenemanget påverkas av Covid-19, se avsnitt under Vanliga frågor

Vi ser ett stort cykelintresse genom ökade besök i våra digitala kanaler, det i kombination med att vi är en av stadens utvalda Jubileumsaktörer för 400 års-firandet, genom lanseringen av Gran Fondo 210 km samt återkomsten av Grand Prix-loppet på fredagen, gör att det känns extra kul inför kommande evenemang!

Loppfamiljen 2021

Grand Prix – 28/5 (Tävling: elit, master, senior/junior) Nyhet: fler klasser!

Gran Fondo 210 km – 29/5 (Tävling + Motion) Nytt lopp!
Göteborgsgirot 140 km – 29/5 (Motion)
Stadsgirot 70 km – 29/5 (Motion)
Maxigirot 20 km – 29/5 (Motion)

Bra Bil XC MTB 50 km – 30/5 (Tävling + Motion)
Barngirot + 3-hjulingsloppet – 30/5

Köp startplats

Till en början gör vi ett “försläpp” med ett begränsat antal platser till ett unikt pris.
En period framåt kommer antalet startplatser i respektive lopp också att vara begränsat, genom startgrupper, beroende på hur myndigheternas riktlinjer utformas. Vid köp av startplats hanterar systemet detta automatiskt och visar dig vilka möjliga startgrupper som finns att välja.

Hela prisstegen finns publicerad här och uppdateras löpande

Köp startplats här

Posted on