Under loppet

Vägvisning

Alla bansträckningar är skyltade med pilar och försedda med flaggvakter. Var uppmärksam på eventuella signaler och anvisningar under loppets gång.

Så här ser pilarna ut som visar vägen under loppet på landsväg/stadsloppen
Så här ser pilarna ut som visar vägen under loppet på MTB

Delar av loppen på lördagen har gemensam bansträckning, där loppen delar sig kommer det vara skyltat hur respektive distans ska svänga. Var uppmärksam på detta!

Depåer

Längs med banorna finns det depåer där det serveras vatten, energidryck samt förtäring för snabb energipåfyllning. Antalet depåer varierar beroende på vilket lopp du cyklar. Se respektive loppsida för mer info om depåer.

Cykelservice

Servicestationer finns utplacerade längs med banorna i depåerna. Vi kommer även ha några cykelbutiker som är med och hjälper till i några av depåerna.

Avbryta loppet

Om du av någon anledning måste avbryta loppet och behöver hjälp att ta dig tillbaka till start- och målområdet eller i viss mån cykelservice finns viktiga telefonnummer på baksidan av din nummerlapp. Om du avbryter och tar dig hemåt på egen hand så maila oss gärna på info@goteborgsgirot.se

Trafikläge

Följande vägar och cykelbanor kommer vara avstängda under Göteborgsgirot:

  • St Paulibacken från Valåsgatan och neråt, södra delen av Norra Gubberogatan, Willinsbron och delar av Rantorget är avstängt för biltrafik, ej buss
  • Levgrensvägen mellan Mölndalsån och Skånegatan är avstängd
  • Begränsad framkomlighet för bilar på Skånegatan
  • GC-banan bakom Ullevi är också avstängd från Ullevigatan fram till Levgrensvägen

Vett & Etikett

Det är viktigt att du visar hänsyn och respekt för cyklister och övriga medtrafikanter. Håll till höger om du cyklar lite långsammare. Vill du cykla om någon ska det ske på vänster sida. Vill du vara extra tydlig kan du ropa ut ”håll höger!” eller ”omkörning vänster!”. Tänk på att vara uppmärksam, oavsett om du cyklar om eller blir omcyklad. Tänk på att trafikreglerna; högerregeln, stopp vid rött ljus och företräde för bilar, gäller i samtliga motionslopp. Bryter du mot reglerna riskerar du att få din tid struken ur loppet.

Skräp

Det är oacceptabelt och ovärdigt att slänga skräp i naturen. Skräp kan slängas i våra depåer eller vid målgång. Lämna naturen som du själv vill uppleva den!

Försäkringar

Som deltagare i Göteborgsgirot är du grundförsäkrad av Gjensidige genom Svenska Cykelförbundets sanktion av loppet. Försäkringen avser olycksfall under evenemanget samt under direkt färd till och från evenemanget. Här kan du läsa mer om Olycksfallsförsäkringen

Om en skada sker, vänd dig till Gjensidige:
Mail: cykel@gjensidige.se
Telefon 0771-326 326

Skador på cykeln eller utrustning ersätts inte av olycksfallsförsäkringen. I vissa fall kan detta täckas via din Hem och villa-försäkring men det kan vara en god idé att teckna en allriskförsäkring eller en separat försäkring om du vill garantera skydd av cykeln och utrustning.