Nyhet

Vi följer utvecklingen

Vi har tidigare beslutat att försöka genomföra Göteborgsgirot med några förändringar för att anpassa till rådande förutsättningar. Det viktigaste har varit att ta fram lösningar för ett säkert genomförande för den enskilda deltagaren samt att möta gällande regler och direktiv från Folkhälsomyndigheten. 

Initialt utgick vi från att inte samla fler än 500 personer. Gällande reglering är att inte samla fler än 50 personer och vår förhoppning är att den kommer att vara över inom kort, samt det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra evenemanget.

Ett flertal evenemang och träningsresor har ställts in, vilket gett ett uppdämt behov hos cyklister. Det har gett oss viljan att hålla ut och hoppas på lika snabba positiva förändringar, men det är av stor vikt att ta ett beslut i god tid för att möjliggöra produktionen, inkludera partners samt skapa tydlighet mot dig som deltagare. 

Just nu arbetar vi med att uppdatera produktionsplan och strategi och 7/4 kommer vi ha ett utökat styrelsemöte för fatta beslut utifrån denna. Då beslutar vi också om ett sista datum då vi måste kommunicera om vi kan genomföra evenemanget 29-31/5 eller inte samt vilken åtgärd vi annars vidtar. En viktig hållpunkt kommer också vara Svenska Cykelförbundets uttalande 20/4 för riktlinjer kring cykling och evenemang.

Vi håller kontakten!

Posted on