Nyhet

Nu är den nya bansträckningen för Bra Bil XC MTB 50 KM klar

Visst finns det många utmaningar att lösa när det gäller att hitta den ultimata MTB-banan, framförallt när loppet startar centralt i Sveriges näst största stad. På Göteborgsgirot har målet varit att MTB-loppet ska gå genom varierande terräng och bjuda på fysiska och roliga utmaningar utan att bli för teknisk. På grund av olika tillstånd och myndighetsbestämmelser har bansträckningen ändrats genom åren men nu finns förhoppningsvis en bana satt som kan behållas för framtiden

I år har Göteborgsgirot fått tillstånd att använda fler stigar och dessutom göra en del förbättringar i terrängen. Dessa förbättringar är nödvändiga med tanke på säkerhetsaspekten. Loppet växer och det är många cyklister ute på banan samtidigt, och det måste givetvis finnas möjlighet att nå ut med sjukvårdsinsatser och servicepersonal överallt. Och även om det mestadels är soligt i början på maj har vädersäkring varit en viktig del i planeringen. Sen får vi inte glömma att loppet är ett instegslopp och fungerar som seeding till cykelvasan, därför har banan hel del ”vasa-karaktär”.

I korthet är förbättringarna följande:
– Ny bansträckning med mer skog och terräng
– Loppet startar tre timmar tidigare än förra året
– Fler utbildade flaggvakter
– Utökade avspärrningar med av trafikkontoret godkända TA-planer
– Ledar-mc för att varsla allmänheten samt leda loppet genom stadsdelarna

Loppet genomförs på en snitslad bana med många skyltar och flaggvakter, och delar av bansträckningen är avstängd för annan trafik. Dock är det svårt att förhindra eller varsla människor som rör sig i skogen. Därför uppmanas alla deltagande cyklister att montera en ringklocka inför loppet eller säkerställa att den som sitter på fungerar.

Start och mål är fortfarande på Heden, mitt i centrala Göteborg. Att samlingspunkten finns där är viktigt eftersom Göteborgsgirots ambition är att cykel och cyklister ska ha en framträdande och självklar plats i stadslivet.

Du kan se den nya bansträckningen och läsa mer om MTB-loppet här.

Köp startplats här.

Posted on