Nyhet

Myndighetsbeslut gällande evenemang

Planeringen av Göteborgsgirot 29-31 maj 2020 fortsätter –
inga planer på att ställa in

Regeringen beslutade den 11 mars att tillsvidare förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare. Göteborgsgirot påverkas av detta beslut men projektgruppen utgår i dagsläget från att evenemanget ska kunna genomföras som planerat.

I ett gemensamt uttalande säger projektgruppen:
”Vi följer utvecklingen och hoppas att spridningen av Corona kommer vara över inom kort. Om regeringens beslut trots allt kvarstår efter en tid kommer vi ompröva beslutet. Vi vill inte forcera några förhastade beslut och uppmanar till lugn. Att Göteborgsgirot arrangeras sista helgen i maj, istället för första helgen som tidigare år ger oss ett ytterligare handlingsutrymme i processen.”

Göteborgsgirot för nu en löpande dialog med berörda myndigheter och är redo att hantera eventuella konsekvenser. Projektgruppen uppmanar de som köpt startplats att inte oroa sig utan avvakta och se hur det utvecklar sig. I och med att evenemanget äger rum utomhus – och att de flesta deltagare bor i Göteborg och inte behöver resa – så är förutsättningarna för att genomföra girot trots allt goda.

Posted on