Under loppet

Vägvisning

Alla bansträckningar är skyltade med pilar och försedda med flaggvakter. Var uppmärksam på eventuella signaler och anvisningar under loppets gång.

Tracking

Se resultat, leaderboard och följ dina favoriter med vår tracking app!

För dig som cyklar
Se ditt resultat – appen är integrerad med vårt tidtagningssystem.

För dig som publik
”Livetracking” – sök upp dem som du vill följa, se position och få beräknad måltid (förutsätter att deltagaren använder GPS-funktion). Hitta deltagare genom att söka på namn eller startnummer.

Ladda hem appen – ”mika:timing events”
Apple
Android

Depåer

Längs med banorna finns det depåer där det serveras vatten, energidryck samt förtäring för snabb energipåfyllning. Antalet depåer varierar beroende på vilket lopp du cyklar.

Cykelservice

Servicestationer finns utplacerade längs med banorna i depåerna. Vi kommer även ha viss ambulerande servicepersonal som är beredda att hjälpa till där det behövs.

Avbryta loppet

Om du av någon anledning måste avbryta loppet ska du meddela detta till närmsta funktionär. Om du behöver hjälp att ta dig tillbaka till eventbyn hjälper de dig att tillkalla transportservice. I samarbete med Taxi Göteborg finns det taxi bilar på plats som hjälper till med transport. På baksidan av din nummerlapp hittar du nummer till sjukvård, larmcentral, transport och andra viktiga telefonnummer.

Trafikläge

Följande vägar och cykelbanor kommer vara avstängda under Göteborgsgirot:

  • St Paulibacken från Valåsgatan och neråt, södra delen av Norra Gubberogatan, Willinsbron och delar av Rantorget är avstängt för biltrafik, ej buss
  • Levgrensvägen mellan Mölndalsån och Skånegatan är avstängd
  • Begränsad framkomlighet för bilar på Skånegatan
  • Bohusgatan är avstängd i riktning Heden från Skånegatan och Sten Sturegatan är avstängd mellan Parkgatan och rondellen Sten Sturegatan
  • GC-banan bakom Ullevi är också avstängd från Ullevigatan fram till Levgrensvägen

Vett & Etikett

Det är viktigt att du visar hänsyn och respekt för cyklister och övriga medtrafikanter. Håll till höger om du cyklar lite långsammare. Vill du cykla om någon ska det ske på vänster sida. Vill du vara extra tydlig kan du ropa ut ”håll höger!” eller ”omkörning vänster!”. Tänk på att vara uppmärksam, oavsett om du cyklar om eller blir omcyklad. Tänk på att trafikreglerna; högerregeln, stopp vid rött ljus och företräde för bilar, gäller i samtliga motionslopp. Bryter du mot reglerna riskerar du att få din tid struken ur loppet.

Försäkringar

Som deltagare i Göteborgsgirot är du grundförsäkrad av Folksam genom Svenska Cykelförbundets sanktion av loppet, läs mer här Olycksfallsförsäkring

Om en skada sker, anmäl alltid detta till Folksam på telefonnummer 0771-960 960

Eventuella skador på cykeln ersätts inte av olycksfallsförsäkringen. I vissa fall är cykeln försäkrad via din Hem och villa-försäkring men i de fall den inte gör det kan det vara en god idé att teckna en allriskförsäkring eller en separat försäkring om du vill garantera skydd av cykeln.

Om du är medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in.