Under loppet

Vägvisning

Alla bansträckningar är skyltade med pilar och försedda med flaggvakter. Var uppmärksam på eventuella signaler och anvisningar under loppets gång.

Cykelservice

Servicestationer finns utplacerade på längs med banorna. Här finns servicepersonal med cykelpumpar, slangar och verktyg som kan behövas om din cykel krånglar på vägen. Vi kommer även ha servicefordon som är beredda att hjälpa till där det behövs.

Depåer

Längs med banorna finns det depåer där det serveras vatten, energidryck samt förtäring för snabb energipåfyllning. Antalet depåer varierar beroende på vilket lopp du cyklar.

Avbryta loppet

Om du behöver service eller av någon anledning måste avbryta loppet ska du meddela detta till närmsta funktionär. Om du behöver hjälp att ta dig tillbaka till eventbyn hjälper de dig att tillkalla transportservice. På baksidan av din nummerlapp hittar du nummer till sjukvård, larmcentral och andra viktiga telefonnummer.

Trafikläge

Följande vägar och cykelbanor kommer vara avstängda under Göteborgsgirot:

Information om avstängningar uppdateras under våren 2018.

Vett & Etikett

Det är viktigt att du visar hänsyn och respekt för cyklister och övriga medtrafikanter. Håll till höger om du cyklar lite långsammare. Vill du cykla om någon ska det ske på vänster sida. Vill du vara extra tydlig kan du ropa ut ”håll höger!” eller ”omkörning vänster!”. Tänk på att vara uppmärksam, oavsett om du cyklar om eller blir omcyklad. Tänk på att trafikreglerna; högerregeln, stopp vid rött ljus och företräde för bilar, gäller i samtliga motionslopp. Bryter du mot reglerna riskerar du att få din tid struken ur loppet.

Resultat & Diplom

Din tid rapporteras direkt in på vår hemsida efter din målgång. Här kan du även skriva ut ditt diplom. Leaderboard presenteras enbart för tävlingsklasserna enligt Svenska Cykelförbundets regler.