Nyhet

Detta är på gång

20/4 lämnar Svenska Cykelförbundet besked om hur man ser på den fortsatta utvecklingen för cyklister och arrangörer. Vi har redan kartlagt alternativ för genomförande men vi kommer fortsatt avvakta förbundets besked samt kring den 21/4 kommer vi göra ett uttalande om hur vi väljer att gå vidare.

Ett flertal evenemang och träningsresor har ställts in, vilket skapat ett uppdämt behov hos cyklister och en önskan att ha något att se fram emot. Vi förstår det. Det har gett oss viljan att hålla ut och hoppas på positiva förändringar som gör att vi kan genomföra evenemanget någon gång under 2020, om än med vissa uppdateringar i genomförandet och tidpunkt. Det viktigaste har varit att ta fram lösningar för ett säkert genomförande för dig som deltagare samt att möta gällande regelverk och rekommendationer. Vi blir också inspirerade av Folkhälsomyndighetens råd att vara ute och fortsätta motionera.

Gällande reglering är att inte samla fler än 50 personer och vår förhoppning är att den kommer att vara över inom kort, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra evenemanget.

Många har gett oss positiv återkoppling på att vara flexibla och uthålliga istället för att ställa in. Vi väljer att se möjligheter och hoppas att du har förståelse och tålamod. Precis som vi.

Gott

Posted on