dsfds
Goteborgsgirot_1024x500

ANMÄLAN

ÖPPNAR ÅTER

1 SEPTEMBER

VÅRA LOPP
X
140K GÖTEBORGSGIROT
X
ANMÄLNINGSAVGIFT
LOPP: FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30 SOMMAR 1 sep VÅR EFTERANMÄLAN
GÖTEBORGSGIROT 695 kr Anmälan stängd 795 kr 995 kr 1195 kr
STADSGIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
MTB-GIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
HALVGIROT 345 kr Anmälan stängd 395 kr 395 kr 595 kr
BARNGIROT Anmälan stängd Anmälan stängd 100 kr 100 kr 100 kr
LOPP: GÖTEBORGSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30695 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 795 kr
VÅR995 kr
EFTERANMÄLAN1195 kr
LOPP: STADSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: MTB-GIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: HALVGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30345 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 395 kr
VÅR395 kr
EFTERANMÄLAN595 kr
LOPP: BARNGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30Anmälan stängd
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 100 kr
VÅR100 kr
EFTERANMÄLAN100 kr

Datumen för prishöjningen i vår och efteranmälan uppdateras inom kort.

X
ANMÄLNINGSViLLKOR

Loppen

– Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar för eventuella skador som kan uppkomma.

– Samtliga lopp, med undantag för Barngirot, har en åldersgräns på 16 år (gäller från samma år som man fyller 16).

– Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll. Arrangören är då ej återbetalningsskyldig.

– Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip som används.

– Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och flaggvaktsanvisningar ska följas.

– Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i loppen.

 

Betalning

– Din anmälan är bindande.

– Erlagd avgift återbetalas ej.

– Betalning sker via kreditkort i samband med anmälan.

– Önskar du betala med faktura tillkommer en fakturaavgift på 19 kr. Faktureras genom Berazy Faktura.

– Betalningsvillkor faktura 14 dagar.

– Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift för privatperson 60 kr och företag 450 kr samt dröjmålsränta om 2,2% per månad.

– I anmälningsavgiften ingår moms (6%). Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering

– Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan behandla dina personuppgifter. Detta är för syftet att i första hand kunna hantera din anmälan och ditt resultat. Personuppgifterna kommer även behandlas genom riktade utskick till deltagarna. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till Göteborgsgirots samarbetspartners för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden, information och reklam.

– Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.

– Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.

– Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.

– När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS. Vill du ändra detta gör du det på Ändra mina uppgifter.

– Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Kontakta oss då på info@goteborgsgirot.se.

 

Olycksfall & Skada på egendom

Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust eller skada på egendom.

 

Vid olycksfall gäller följande:

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Vi rekommenderar att du lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan. Den täcker om du skulle bli sjuk eller skadad inför loppet. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Göteborgsgirots försäkring in.

 

Olycksfallsförsäkring som ingår i anmälan:

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF

 

Startklar:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

 

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:

Göteborgsgirot täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

 

X
GÖTEBORGSGIROT

Om Göteborgsgirot 140 km:

Tävlings- och motionsklassen startar med en samlad masterstart från startområdet och leds genom centrala Göteborg i lugnt tempo. Nettostarten går en bit efter att du passerat Slottskogen. Härifrån kommer samtliga deltagare fortsätta i en rullande avspärrning som bereder fri väg på bilvägarna. Avspärrningen gäller från täten och 20-30 min bakåt.

 

Hamnar du bakom avspärrningsfordonet fortlöper loppet som om det vore ett motionslopp. Detta gäller oavsett om du är anmäld till tävlingsklass eller motionsklass. Bakom avspärrningsfordonet är det alltså vanliga trafikregler som gäller. Detta innebär att det finns möjlighet för cyklister i motionsklassen att cykla inom avspärrningen och en risk för tävlingscyklister att automatiskt falla ner till motionsklassen.

 

Flaggvakter kommer vara utplacerade längs banan som vägvisning för de cyklister som cyklar bakom avspärrningen. Bansträckningen för tävlingsklassen (avspärrning) och motionsklassen (ej avspärrning) är i stort sett densamma med undantag från de sista tre kilometrarna där motionsklassen cyklar en annan väg till målgången.

race-1

140K

GÖTEBORGSGIROT

TÄVLINGSLOPP & MOTIONSLOPP

Premiär!

Äntligen är det här; tävlingsloppet på 140 km som går genom Göteborgs alla stadsdelar!

 

Göteborgsgirot 140 km är loppet för eliten och motionärerna som har ambitionen att cykla snabbt och ostört genom staden. Loppet cyklas genom Göteborgs alla stadsdelar där de cyklister som håller sig inom ett avstånd på 20-30 min bakom ledarklungan får cykla i en löpande avspärrning på vägarna. Obs, endast 2000 platser!

 

Observera att bansträckningen är preliminär och kan komma att ändras.

Läs mer

Anmälan öppnar åter 1 september
X
70K STADSGIROT
X
ANMÄLNINGSAVGIFT
LOPP: FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30 SOMMAR 1 sep VÅR EFTERANMÄLAN
GÖTEBORGSGIROT 695 kr Anmälan stängd 795 kr 995 kr 1195 kr
STADSGIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
MTB-GIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
HALVGIROT 345 kr Anmälan stängd 395 kr 395 kr 595 kr
BARNGIROT Anmälan stängd Anmälan stängd 100 kr 100 kr 100 kr
LOPP: GÖTEBORGSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30695 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 795 kr
VÅR995 kr
EFTERANMÄLAN1195 kr
LOPP: STADSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: MTB-GIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: HALVGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30345 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 395 kr
VÅR395 kr
EFTERANMÄLAN595 kr
LOPP: BARNGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30Anmälan stängd
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 100 kr
VÅR100 kr
EFTERANMÄLAN100 kr

Datumen för prishöjningen i vår och efteranmälan uppdateras inom kort.

X
ANMÄLNINGSViLLKOR

Loppen

– Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar för eventuella skador som kan uppkomma.

– Samtliga lopp, med undantag för Barngirot, har en åldersgräns på 16 år (gäller från samma år som man fyller 16).

– Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll. Arrangören är då ej återbetalningsskyldig.

– Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip som används.

– Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och flaggvaktsanvisningar ska följas.

– Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i loppen.

 

Betalning

– Din anmälan är bindande.

– Erlagd avgift återbetalas ej.

– Betalning sker via kreditkort i samband med anmälan.

– Önskar du betala med faktura tillkommer en fakturaavgift på 19 kr. Faktureras genom Berazy Faktura.

– Betalningsvillkor faktura 14 dagar.

– Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift för privatperson 60 kr och företag 450 kr samt dröjmålsränta om 2,2% per månad.

– I anmälningsavgiften ingår moms (6%). Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering

– Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan behandla dina personuppgifter. Detta är för syftet att i första hand kunna hantera din anmälan och ditt resultat. Personuppgifterna kommer även behandlas genom riktade utskick till deltagarna. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till Göteborgsgirots samarbetspartners för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden, information och reklam.

– Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.

– Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.

– Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.

– När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS. Vill du ändra detta gör du det på Ändra mina uppgifter.

– Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Kontakta oss då på info@goteborgsgirot.se.

 

Olycksfall & Skada på egendom

Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust eller skada på egendom.

 

Vid olycksfall gäller följande:

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Vi rekommenderar att du lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan. Den täcker om du skulle bli sjuk eller skadad inför loppet. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Göteborgsgirots försäkring in.

 

Olycksfallsförsäkring som ingår i anmälan:

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF

 

Startklar:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

 

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:

Göteborgsgirot täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

 

X
STADSGIROT
race-2

70K

STADSGIROT

MOTIONSLOPP

Stadsgirot

Utmana dig själv i motionsloppet Stadsgirot 70 km som tar dig genom stadens alla stadsdelar! Stadsgirot är motionsloppet för dig som är ute efter en rejäl utmaning genom Göteborg. Det huvudsakliga underlaget är asfalt, men banan innehåller även etapper på hårdpackad grusväg.

 

Observera att bansträckningen är preliminär och kan komma att ändras.

Anmälan öppnar åter 1 september
X
37K MTB-GIROT
X
ANMÄLNINGSAVGIFT
LOPP: FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30 SOMMAR 1 sep VÅR EFTERANMÄLAN
GÖTEBORGSGIROT 695 kr Anmälan stängd 795 kr 995 kr 1195 kr
STADSGIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
MTB-GIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
HALVGIROT 345 kr Anmälan stängd 395 kr 395 kr 595 kr
BARNGIROT Anmälan stängd Anmälan stängd 100 kr 100 kr 100 kr
LOPP: GÖTEBORGSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30695 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 795 kr
VÅR995 kr
EFTERANMÄLAN1195 kr
LOPP: STADSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: MTB-GIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: HALVGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30345 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 395 kr
VÅR395 kr
EFTERANMÄLAN595 kr
LOPP: BARNGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30Anmälan stängd
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 100 kr
VÅR100 kr
EFTERANMÄLAN100 kr

Datumen för prishöjningen i vår och efteranmälan uppdateras inom kort.

X
ANMÄLNINGSViLLKOR

Loppen

– Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar för eventuella skador som kan uppkomma.

– Samtliga lopp, med undantag för Barngirot, har en åldersgräns på 16 år (gäller från samma år som man fyller 16).

– Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll. Arrangören är då ej återbetalningsskyldig.

– Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip som används.

– Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och flaggvaktsanvisningar ska följas.

– Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i loppen.

 

Betalning

– Din anmälan är bindande.

– Erlagd avgift återbetalas ej.

– Betalning sker via kreditkort i samband med anmälan.

– Önskar du betala med faktura tillkommer en fakturaavgift på 19 kr. Faktureras genom Berazy Faktura.

– Betalningsvillkor faktura 14 dagar.

– Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift för privatperson 60 kr och företag 450 kr samt dröjmålsränta om 2,2% per månad.

– I anmälningsavgiften ingår moms (6%). Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering

– Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan behandla dina personuppgifter. Detta är för syftet att i första hand kunna hantera din anmälan och ditt resultat. Personuppgifterna kommer även behandlas genom riktade utskick till deltagarna. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till Göteborgsgirots samarbetspartners för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden, information och reklam.

– Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.

– Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.

– Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.

– När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS. Vill du ändra detta gör du det på Ändra mina uppgifter.

– Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Kontakta oss då på info@goteborgsgirot.se.

 

Olycksfall & Skada på egendom

Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust eller skada på egendom.

 

Vid olycksfall gäller följande:

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Vi rekommenderar att du lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan. Den täcker om du skulle bli sjuk eller skadad inför loppet. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Göteborgsgirots försäkring in.

 

Olycksfallsförsäkring som ingår i anmälan:

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF

 

Startklar:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

 

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:

Göteborgsgirot täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

 

X
MTB-GIROT
race-3

37K

MTB-GIROT

TÄVLINGSLOPP & MOTIONSLOPP

MTB-GIROT

En perfekt utmaning för dig som älskar mountainbike!

MTB 37 km är ett utmanande mountainbikelopp som tar dig genom natursköna Delsjön. Loppet går till ca 50 procent på grusväg och 50 procent på stigar och innehåller en hel del tekniskt avancerade passager.

 

I MTB-girot finns en tävlingsklass och en motionsklass. Tävlingsklassen är öppen för damer och herrar som innehar tävlingslicens eller engångslicens för tävlingstillfället. Har du ingen tävlingslicens kan du köpa till en engångslicens under Anmälan.

 

Observera att bansträckningen är preliminär och kan komma att ändras.

Anmälan öppnar åter 1 september
X
35K HALVGIROT
X
ANMÄLNINGSAVGIFT
LOPP: FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30 SOMMAR 1 sep VÅR EFTERANMÄLAN
GÖTEBORGSGIROT 695 kr Anmälan stängd 795 kr 995 kr 1195 kr
STADSGIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
MTB-GIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
HALVGIROT 345 kr Anmälan stängd 395 kr 395 kr 595 kr
BARNGIROT Anmälan stängd Anmälan stängd 100 kr 100 kr 100 kr
LOPP: GÖTEBORGSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30695 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 795 kr
VÅR995 kr
EFTERANMÄLAN1195 kr
LOPP: STADSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: MTB-GIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: HALVGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30345 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 395 kr
VÅR395 kr
EFTERANMÄLAN595 kr
LOPP: BARNGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30Anmälan stängd
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 100 kr
VÅR100 kr
EFTERANMÄLAN100 kr

Datumen för prishöjningen i vår och efteranmälan uppdateras inom kort.

X
ANMÄLNINGSViLLKOR

Loppen

– Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar för eventuella skador som kan uppkomma.

– Samtliga lopp, med undantag för Barngirot, har en åldersgräns på 16 år (gäller från samma år som man fyller 16).

– Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.

– Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll. Arrangören är då ej återbetalningsskyldig.

– Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip som används.

– Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och flaggvaktsanvisningar ska följas.

– Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i loppen.

 

Betalning

– Din anmälan är bindande.

– Erlagd avgift återbetalas ej.

– Betalning sker via kreditkort i samband med anmälan.

– Önskar du betala med faktura tillkommer en fakturaavgift på 19 kr. Faktureras genom Berazy Faktura.

– Betalningsvillkor faktura 14 dagar.

– Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift för privatperson 60 kr och företag 450 kr samt dröjmålsränta om 2,2% per månad.

– I anmälningsavgiften ingår moms (6%). Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering

– Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan behandla dina personuppgifter. Detta är för syftet att i första hand kunna hantera din anmälan och ditt resultat. Personuppgifterna kommer även behandlas genom riktade utskick till deltagarna. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till Göteborgsgirots samarbetspartners för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden, information och reklam.

– Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.

– Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.

– Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.

– När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS. Vill du ändra detta gör du det på Ändra mina uppgifter.

– Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Kontakta oss då på info@goteborgsgirot.se.

 

Olycksfall & Skada på egendom

Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust eller skada på egendom.

 

Vid olycksfall gäller följande:

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Vi rekommenderar att du lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan. Den täcker om du skulle bli sjuk eller skadad inför loppet. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är medlem i sådan förening träder i tredje hand Göteborgsgirots försäkring in.

 

Olycksfallsförsäkring som ingår i anmälan:

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF

 

Startklar:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

 

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:

Göteborgsgirot täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

 

X
HALVGIROT
race-5

35K

HALVGIROT

MOTIONSLOPP

Halvgirot

Halvgirot är en lagom svår utmaning för dig som inte cyklar så ofta. Halvgirot är ett motionslopp på 35 km som tar dig genom Göteborg på cykelbanor, vägar och genom parker och grönområden. Det huvudsakliga underlaget är asfalt, men banan innehåller även några etapper på hårdpackad grusväg.

 

Observera att bansträckningen är preliminär och kan komma att ändras.

Anmälan öppnar åter 1 september
X
BARNGIROT
X
ANMÄLNINGSAVGIFT
LOPP: FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30 SOMMAR 1 sep VÅR EFTERANMÄLAN
GÖTEBORGSGIROT 695 kr Anmälan stängd 795 kr 995 kr 1195 kr
STADSGIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
MTB-GIROT 495 kr Anmälan stängd 595 kr 595 kr 795 kr
HALVGIROT 345 kr Anmälan stängd 395 kr 395 kr 595 kr
BARNGIROT Anmälan stängd Anmälan stängd 100 kr 100 kr 100 kr
LOPP: GÖTEBORGSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30695 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 795 kr
VÅR995 kr
EFTERANMÄLAN1195 kr
LOPP: STADSGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: MTB-GIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30495 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 595 kr
VÅR595 kr
EFTERANMÄLAN795 kr
LOPP: HALVGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30345 kr
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 395 kr
VÅR395 kr
EFTERANMÄLAN595 kr
LOPP: BARNGIROT
FÖRANMÄLAN T.O.M juni 30Anmälan stängd
SOMMARAnmälan stängd
1 sep 100 kr
VÅR100 kr
EFTERANMÄLAN100 kr

Datumen för prishöjningen i vår och efteranmälan uppdateras inom kort.

X
ANMÄLNINGSViLLKOR
X
BARNGIROT
race-6

BARNGIROT

MOTIONSLOPP

Barngirot

Häng med på ett cykeläventyr till Liseberg!

 

Cykla inne på Liseberg bland karuseller och kaniner. Loppet är öppet för alla cykelkunniga barn mellan 4-15 år och sker tillsammans med föräldrar och vuxna funktionärer från Göteborgsgirot.

 

Alla barn som deltar får en välförtjänt medalj vid målgång. Föräldrar medföljer utan extra kostnad. Alla deltagare och föräldrar ska ha med sig egen hjälm och cykel. Trehjulingar eller balanscyklar är ej tillåtna.

Anmälan öppnar 1 sep
RESULTAT
BILDER FRÅN GIROT 2015
PARTNERS
HUVUDPARTNERS
OFFICIELLA PARTNERS
Ackert Reklamproduktion
LEVERANTÖRER
FOTOGRAFER

ROBIN ARON OLSSON

LARS EKSTRÖM

OM OSS
omoss

Staden är motionärens, elitcyklisten, cykelpendlarens, åskådarens.
Göteborgsgirot är arrangemanget som är till för alla. Sedan starten 2013 har tusentals motionärer, elitcyklister och barn varit med och deltagit i de olika loppen. Göteborgs-girots målsättning är att bidra till en bättre folkhälsa genom att främja cykling som motionsform, och minska segregationen genom att få fler att upptäcka Göteborgs olika stadsdelar. Ambitionen är att bli ett årligen återkommande arrangemang som lockar såväl deltagare från hela landet som den internationella eliten. På längre sikt är visionen att bli Sveriges största motionslopp på cykel. Dock skyndar vi långsamt, och tänker växa med förnuft.

 

Kontakt
Har du frågor om Göteborgsgirot? Hör av dig till info@goteborgsgirot.se så återkommer vi så snart vi kan. Du kan också besöka oss på Facebook och Twitter.